ཚོགས་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་ཆེད་དོན་ལེ་ཚན། པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།  
ཤོག་ངོས་དང་པོ། :--> སྲིད་དོན་ཆ་འཕྲིན། > པདྨ
༄༅།།པདྨ་རྫོང་གིས་ལས་བྱེད་པའི་སྐད་གཉིས་གསོ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭའི(དམའ་རིམ་འཛིན་གྲྭ)སློབ་མགོ་བརྩམས་པ།
འབྱུང་ཁུངས།: 2018/7/19

༄༅།།པདྨ་རྫོང་གིས་ལས་བྱེད་པའི་སྐད་གཉིས་གསོ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭའིདམའ་རིམ་འཛིན་གྲྭསློབ་མགོ་བརྩམས་པ། 
· ༄༅།། པདྨ་རྫོང་གི་བོད་ཇ་དང་རྫ་ན 2018/6/3
· ༄༅།།པདྨ་རྫོང་དམངས་ཆེན་དང་རྫོང་ 2018/8/16
· ༄༅།།ཞིང་ཆེན་དབུལ་སྐྱོར་གསར་སྤེ 2018/8/15
· ༄༅།།མགོ་ལོག་ཁུལ་གྱིས་དབུལ་སྐྱོ 2018/8/13
· ༄༅།།ཞིང་ཆེན་མི་རིགས་ཆོས་ལུགས་ཨ 2018/8/14
· ༄༅།།གྱི་མཁར་ཞང་གི་སྡེ་རིམ་པའི་ 2018/8/11
· ༄༅།།པདྨ་རྫོང་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས 2018/8/10

2008-2012 པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་། All Rights Reserved
09758322651 མགོ་ལོག པདྨ  ཆ་འཕྲིན་རབ་གསལ། :814100
པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།