ཚོགས་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་ཆེད་དོན་ལེ་ཚན། པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།  
ཤོག་ངོས་དང་པོ། :--> འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་གསུང་བཤད།
༄༅།།རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་ཕེང་ཞུའེ་ཧྥེང་ཁྱོ་ཤུག་གཉིས་ཀྱིས་རོགས་སྐྱོར་མ་དངུལ་གནང་བའི་མཛད་སྒོའི་སྟེང་གི་ཤིས་ཚིག
འབྱུང་ཁུངས།: 2018/6/21

༄༅།།རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་ཕེང་ཞུའེ་ཧྥེང་ཁྱོ་ཤུག་གཉིས་ཀྱིས་རོགས་སྐྱོར་མ་དངུལ་གནང་བའི་མཛད་སྒོའི་སྟེང་གི་ཤིས་ཚིག

  ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུ།པདྨ་རྫོང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི།ཤ་བོ་སྐྱབས།

 ༢༠༡༨ལོའི་ཟླ༦པའི་ཚེས༢༠ཉིན།

 
· ༄༅།། པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་འཐུས་མི་ 2019/3/17
· ༄༅།། པདྨ་རྫོང་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོག 2018/9/3
· ༄༅།། པདྨ་རྫོང་གི་བོད་ཇ་དང་རྫ་ན 2018/6/3
· ༄༅།། རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་སྐབས་ 2019/3/18
· ༄༅།། རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་སྐབས་ 2019/3/18
· ༄༅།། པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་འཐུས་མི་ 2019/3/17
· ༄༅།། མགོ་ལོག་ཁུལ་གྱིས་ནུས་ཤུགས 2019/3/4

2008-2012 པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་། All Rights Reserved
09758322651 མགོ་ལོག པདྨ  ཆ་འཕྲིན་རབ་གསལ། :814100
པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།